Lĩnh Vực Kinh Doanh

Home - Lĩnh Vực Kinh Doanh

Hệ Thống Bán Lẻ

Duy trì và phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu thông qua thương hiệu 99. Trong đó
hệ thống tiêu chuẩn bao gồm: Trạm sạc xe điện, Trạm Xăng, Cửa hàng tiện lợi,
Phụ tùng ô tô

5 Năm Đầu

tập trung phát triển dự án
(80% phát triển + 20% đầu tư)

5 Năm Sau

đẩy mạnh đầu tư dự án
(60% đầu tư + 40% phát triển)

5 Năm Kế Tiếp

chuyển sang đầu tư hợp tác
(80% đầu tư + 20% phát triển)